Akira Kurosawa

Akira Kurosawa

Toshiro Mifune
trono de sangre