Henrietta Lacks

Stanislav Petrov
Vasili Arkhipov
James Harrison